Inner Banner
12 تير 1398

تور لوگانو - 19303 - دوازدهم تیر ماه

کد تور: 19303 تاریخ حرکت: جمعه، 12 تیر 98 درجه هتل: 4 ستاره پرواز: ایران ایر

13 تير 1398

تور لوزان اکسپرس پنج ستاره - سیزدهم تیر

کد تور: 19321 تاریخ حرکت: پنج شنبه ، 13 تیر درجه هتل: 5 ستاره پرواز: ترکیش

13 تير 1398

تور زوریخ اکسپرس-19302-سیزدهم تیر ماه

کد تور: 19302 تاریخ حرکت: پنج شنبه، 13 تیر 1398 درجه هتل: 4 ستاره پرواز: هواپیمایی قطری

27 تير 1398

تور زوریخ پاریس پنج ستاره - 27 تیر

کد تور: 19317 تاریخ حرکت: پنج شنبه، 27 تیر 98 درجه هتل: 5 ستاره پرواز: ترکیش

27 تير 1398

تور لوزان – زوریخ -19304-بیست و هفت تیر

کد تور: 19304 تاریخ حرکت: پنج شنبه، 27 تیر 98 درجه هتل: 4 ستاره پرواز: قطری

06 مرداد 1398

تور لوزان اکسپرس - 19305 - ششم مرداد

کد تور: 19305 تاریخ حرکت: یک شنبه ، 6 مرداد درجه هتل: 4 ستاره پرواز: ایرانی

09 مرداد 1398

تور سوئیس ایتالیا- 19311- نهم مرداد

کد تور: 19311 تاریخ حرکت: چهارشنبه 9 مرداد درجه هتل: 4 ستاره پرواز: ماهان

09 مرداد 1398

تورهای پنج ستاره زوریخ

تاریخ های اجرای تور پنج ستاره زوریخ: 09 تا13 مرداد ماه 1398 24 تا 28 مرداد 1398 22 تا 26 شهریور 1398 درجه هتل: 5 ستاره پرواز: هواپیمایی ترکیش * حداقل شانزده نفر برای اجرای تور الزامی است.

10 مرداد 1398

تور زوریخ اکسپرس - 19306 - دهم مرداد

کد تور: 19306 تاریخ حرکت: پنج شنبه، 10 مرداد 1398 درجه هتل: 4 ستاره پرواز: هواپیمایی قطری

20 مرداد 1398

تور لوزان اکسپرس - 19322- بیستم مرداد

کد تور: 19322 تاریخ حرکت: یک شنبه ، 20 مرداد درجه هتل: 4 ستاره پرواز: قطری

23 مرداد 1398

تور لوگانو - 19309 - 23 مرداد

کد تور: 19309 تاریخ حرکت: جمعه، 23 مرداد 98 درجه هتل: 4 ستاره پرواز: ایران ایر

24 مرداد 1398

تور لوگانو- میلان- ونیز - 24 مرداد

کد تور: 19308 تاریخ حرکت: پنجشنبه، 24 مرداد 98 درجه هتل: 4 ستاره هواپیمایی ترکیش

29 مرداد 1398

تور لوگانو آمستردام - 29 مرداد - 19320

کد تور: 19320 سه شب لوگانو دو شب آمستردام تاریخ حرکت: سه شنبه ، 29 مرداد درجه هتل: 4 ستاره پرواز: قطری

29 مرداد 1398

تور لوگانو - پاریس - 29 مرداد- 19319

کد تور: 19319 سه شب سوییس سه شب پاریس تاریخ حرکت: سه شنبه، 29 مرداد 1398 درجه هتل: 4 ستاره پرواز: قطری

31 مرداد 1398

تور لوزان – زوریخ– برن - 31 مرداد

کد تور: 19310 تاریخ حرکت: پنجشنبه 31 مرداد 98 درجه هتل: 4 ستاره پرواز: پرواز ایرانی

14 شهريور 1398

تور لوزان – پاریس - 19312- 14 شهریور

کد تور: 19312 تاریخ حرکت: پنج شنبه ، 14 شهریور درجه هتل: 4 ستاره پرواز: قطری

14 شهريور 1398

تور لوزان - بارسلون -19313 - 14 شهریور

کد تور: 19313 تاریخ حرکت: پنج شنبه، 14 شهریور 1398 درجه هتل: 4 ستاره پرواز: قطری

15 شهريور 1398

تور لوگانو - 19314 - پانزدهم شهریور

کد تور: 19314 تاریخ حرکت: جمعه، 15شهریور 98 درجه هتل: 4 ستاره پرواز: ایران ایر

21 شهريور 1398

تور لوزان-زوریخ - 19315 -21 شهریور

کد تور: 19315 تاریخ حرکت: پنج شنبه، 21 شهریور 98 درجه هتل: 4 ستاره پرواز: قطری

22 شهريور 1398

تور بازدید از دانشگاه پلی تکنیک لوزان

کد تور: 19323 تور پنج روزه سوییس به مناسبت روزهای درهای باز ای پی اف ال اقامت در شهر لوزان تاریخ حرکت: جمعه ، 22 شهریور درجه هتل: 4 ستاره پرواز: اکراینی

22 شهريور 1398

تور لوزان اکسپرس - 22 شهریور- 19323

کد تور: 19323 4 شب اقامت در لوزان تاریخ حرکت: جمعه ، 22 شهریور درجه هتل: 4 ستاره پرواز: اکراینی

26 شهريور 1398

تور لوگانو- 19316 - 26 شهریور

کد تور: 19316 تاریخ حرکت: سه شنبه، 26 شهریور 98 درجه هتل: 4 ستاره پرواز: ایران ایر