Inner Banner
02 خرداد 1399

تور فرانسه ایتالیا - دوم خرداد

کد تور: 20303 تاریخ های حرکت: 02 خرداد 99 چهار شب پاریس، سه شب رم درجه هتل: 4 ستاره پرواز: قطری

09 خرداد 1399

تور فرانسه (پاریس نیس) 9 خرداد

کد تور: 20411 تاریخ حرکت: 9 خرداد 1399 پاریس 3- نیس 3 درجه هتل: 4 ستاره

14 خرداد 1399

تور اتریش سوئیس فرانسه، 14 خرداد

کد تور: 20304 2 شب وین- 3 شب زوریخ- 3 شب پاریس تاریخ حرکت: 14 خرداد 1399 درجه هتل: 4 ستاره پرواز: ایران ایر

14 خرداد 1399

تور سوئیس (لوزان 3 – زوریخ 2 ) 14 خرداد

کد تور: 20305 تاریخ حرکت: 14 خرداد 1399 درجه هتل: 4 ستاره پرواز: ترکیش

14 خرداد 1399

تور سوئیس اسپانیا 14 خرداد

کد تور: 20306 تاریخ حرکت: 14 خرداد 1399 سه شب لوزان، سه شب بارسلون درجه هتل: 4 ستاره پرواز: ترکیش

09 تير 1399

تور سوئیس ایتالیا (لوگانو رم) 9 تیر

کد تور: 20406 تاریخ حرکت: 09 تیر 1399 سه شب لوگانو سه شب رم درجه هتل: چهار ستاره با صبحانه * راهنما: فارسی زبان *پروازبین المللی

10 تير 1399

تور ایتالیا اسپانیا فرانسه 10 تیر

کد تور: 20410 تاریخ حرکت: دهم تیر 99 رم 3- بارسلون 3- پاریس4 درجه هتل: 4 ستاره

12 تير 1399

تور سوئیس فرانسه - 12 تیر 99

کد تور: 20403 سه شب لوزان، سه شب پاریس تاریخ حرکت: 12 تیرماه 1399 درجه هتل: 4 ستاره پرواز بین المللی

12 تير 1399

تور سوئیس پرتغال 12 تیر

کد تور: 20407 3شب لوزان- 3 شب لیسبون تاریخ حرکت:12 تیر 1399 درجه هتل: 4 ستاره پرواز بین المللی

19 تير 1399

تور سوئیس آلمان - 19 تیر 99

کد تور: 20402 سه شب زوریخ، سه شب برلین تاریخ حرکت: پنج شنبه، 19 تیر 99 درجه هتل: 4 ستاره پرواز بین المللی

19 تير 1399

تور سوئیس اتریش مجارستان 19 تیر

کد تور: 20404 زوریخ 3 – وین 3 - بوداپست 3 تاریخ حرکت: 19 تیرماه 99 درجه هتل: 4 ستاره پرواز بین المللی

19 تير 1399

تور سوئیس ایتالیا 19 تیر

کد تور: 20405 تاریخ حرکت: یک شنبه، 19 تیر 1399 لوزان 3 رم 2 ونیز 1 درجه هتل: 4 ستاره پرواز بین المللی

20 تير 1399

تور لوگانوی سوئیس - 20 تیر

کد تور: 20401 بیستم تیر ماه 99 تاریخ حرکت: 20 تا 24 تبر درجه هتل: 4 ستاره

20 تير 1399

تور سوئیس ایتالیا (لوگانو میلان) 20 تیر

کد تور: 20409 تاریخ حرکت: 20 تیر 1399 لوگانو چهار شب میلاندو شب درجه هتل: 4 ستاره

23 تير 1399

تور پاریس 8 روزه چهار اجرا- 23 تیر

کد تور: ۲۰۴۱۶،۲۰۴۱۷،۲۰۴۱۸،۲۰۴۱۹ تاریخ های حرکت: ۲۳ تیر، ۳۰ تیر، ۱۳ مرداد، ۲۷ مرداد درجه هتل: 4 ستاره

23 تير 1399

تور پاریس 5 روزه در چهار اجرا - 23 تیر

کد تور: ۲۰۴۱۲،۲۰۴۱۳،۲۰۴۱۴،۲۰۴۱۵ تاریخ های حرکت: ۲۳ تیر، ۳۰ تیر، ۱۳ مرداد، ۲۷ مرداد درجه هتل: 4 ستاره

09 مرداد 1399

تور لوزان سوئیس 3 اجرای تابستان 9 مرداد

کد تور: ۲۰۴۲۳، ۲۰۴۲۱،۲۰۴۲۲ لوزان سوئیس در سه اجرای تابستانی چهار شب و پنج روز تاریخ های حرکت: نهم مرداد، بیست و سوم مرداد، دهم شهریور درجه هتل: 4 ستاره

09 مرداد 1399

تور هفت روزه سوئیس - 9 مرداد

دو شب لوگانو، دو شب لوسرن، سه شب زوریخ کد تور:۲۰۴۲۴ تاریخ حرکت: نهم مرداد ۹۹ درجه هتل: چهار ستاره با صبحانه

09 مرداد 1399

تور سوئیس اسپانیا 9 مرداد

سوئیس اسپانیا لوزان سه شب، بارسلون سه شب کد تور: ۲۰۴۲۶ تاریخ حرکت: ۹ مرداد ۹۹ درجه هتل: ۴ ستاره

10 مرداد 1399

تور سوئیس، آلمان، اتریش، چک

سوئیس، آلمان، اتریش، جمهوری چک زوریخ ۳ ،مونیخ ۲، وین ۳،پراگ ۲ ده شب و یازده روز کد تور: ۲۰۴۲۸ تاریخ حرکت: ۱۰ مرداد ۹۹ درجه هتل: ۴ ستاره

10 مرداد 1399

تور فرانسه،اسپانیا، ایتالیا،سوئیس، هلند

فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، سوئیس، هلند پاریس 4، بارسلون 3، رم 3، زوریخ 2، آمستردام2 کد تور: 20429 تاریخ حرکت: دهم مرداد 99 درجه هتل: 4 ستاره

13 مرداد 1399

تور فرانسه آلمان 13 مرداد

فرانسه آلمان پاریس ۳ شب، استراسبورگ ۲ شب-فرانکفورت ۲ شب کد تور: ۲۰۴۲۵ تاریخ حرکت: ۱۳ مرداد ۹۹ درجه هتل: 4 ستاره

16 مرداد 1399

تور زوریخ سوئیس در چهار اجرا- 16 مرداد

تور سوئیس در چهار اجرا چهار شب زوریخ تاریخ اولین اجرا: 16 تا 20 مرداد 99 کدهای تور: 20434-20433-20432-20431 تاریخ های حرکت: 16 مرداد، 23 مرداد، 30 مرداد، 27 شهریور درجه هتل: 4 ستاره

23 مرداد 1399

تور سوئیس مالت،پنج ستاره 23 مرداد

سوئیس مالت،پنج ستاره سه شب زوریخ سه شب مالت ۶شب و ۷ روز کد تور: ۲۰۴۲۷ تاریخ حرکت: ۲۳ مرداد

27 مرداد 1399

تور فرانسه هلند 27 مرداد

کد تور: ۲۰۴۲۰ تاریخ حرکت: ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ سه شب پاریس، سه شب آمستردام درجه هتل: 4 ستاره

30 مرداد 1399

تور سوئیس اسپانیا پنج ستاره- 30 مرداد

سوئیس اسپانیا پنج ستاره زوریخ 3 شب، مالاگا 3 شب 30 مرداد تا 5 شهریور، شش شب و هفت روز کد تور: 20435

30 مرداد 1399

تور سوئیس ایتالیا پنج ستاره

سوئیس ایتالیا پنج ستاره زوریخ3 – ناپل3 کد تور: 20430 تاریخ حرکت: 30 مرداد 99 درجه هتل: 5 ستاره

07 شهريور 1399

تور فرانسه پرتغال 7 شهریور

3شب پاریس- 3 شب لیسبون 7 تا 13 شهریور 6 شب و 7 روز کد تور: 20436 تاریخ حرکت:7 شهریور 99 درجه هتل: 4 ستاره

21 شهريور 1399

تور فرانسه هلند ایتالیا 21 شهریور

فرانسه هلند ایتالیا پاریس سه شب – آمستردام دو شب- ونیز دو شب 21 تا 28 شهریور کد تور: 20438 درجه هتل: 4 ستاره

21 شهريور 1399

تور پاریس نیس 21 شهریور

تور فرانسه، 7 شب و هشت روز پاریس 4 شب- نیس 3 شب کد تور: 20439 درجه هتل: 4 ستاره