Inner Banner

تور فرانسـه - اسـپانیـا - ایتالیـا

تهران
مقصد: پاریس بارسلون رم
مدت اقامت :   نه شب
شروع تور :  1401/12/29
پایان تور :  1402/01/09
ایرلاین :   هوایی- قطری
مدت اقامت :   نه شب
مقصدمدتتوضیحات
پاریس3 شببه شهر نور و هنر خوش آمدید! پاریس شهري است که حتی براي کسانی که براي اولین بار به آن سفر می کنند هم آشنا به نظر می رسد. بناهاي تاریخی و نماد هاي شهري آن، در عمق ذهن تقریبا تمامی ساکنان کره زمین رسوخ کرده است. کافی است اسم این شهر به گوش برسد تا نمایی از برج ایفل سر به آسمان کشیده، بوتیک هاي مجلل دو سوي خیابان شانزِلیزه، طاق پیروزي، موزه لوور و هرم شیشه اي آن، کلیساي باشکوه نوتردام، پل هاي متعدد روي رودخانه سن و کافه هاي کوچک و بزرگی با طراحی منحصر به فرد، بلافاصله در ذهن شنونده نقش ببندد. هیچ شهري تا این حد در شناساندن خود به جهان، موفق نبوده است!
بارسلون3 شبشهري مدرن و مجلل اما با فضایی وفادار به تاریخ. مرکز ایالت کاتالونیا، یکی از معدود شهرهاي اروپایی است که از نعمت ساحل زیباي شنی و مشرف به دریاي مدیترانه سود می برد. در داخل شهر، خیابان معروف رامبلا که یکی از پربازدید ترین معابر جهان است شما را تا محله گوتیک که شبکه اي باشکوه از خیابان هاي قرون وسطایی، کلیساهاي سنگی عظیم و کافه ها و میدان ها است راهنمایی می کند. کلیساي جامع باشکوه ساگرادا فامیلیا، شاهکار معماري که هنوز هم در حال تکمیل است، به نماد اولین مقصد گردشگري اسپانیا تبدیل شده است. این شهر بی شک بخش بزرگی از جذابیت خود را مرهون معمار فقید، گائودي است. پارك بی نظیر گوئل، ساختمان هاي حیرت انگیز کازا میلا و کازا باتیو گوشه هاي دیگري از این جاذبه ها هستند.
رم3 شبپایتخت ایتالیا آنقدر جاذبه دارد که انتخاب اینکه اول به دیدار کدام بروید، حقیقتا کار آسانی نیست! تاریخچه 3000 سال تمدن شهري، این شهر را به یک موزه در فضاي باز بدل کرده است. یادگارهاي هر دوره تاریخی، در گوشه اي سر برافراشته و توجه شما را به خود جلب می کند. بناهاي باشکوهی مانند کلوسئوم، فوروم و پانتئون شما را به عصر باستان و دوران امپراتوري روم خواهد برد. زمانی که همه راه ها به این شهر ختم می شد و به آن لقب پایتخت جهان داده بودند.

هتل های این پکیج

هتل خدمات و درجه قیمت نفر در 1 تخته قیمت نفر در 2 تخته کودک 2 تا 4 سال
(بدون تخت)
کودک 4 تا 11 سال
(با تخت اضافه)
توضیحات
ستاره B.B
  یورو
+ 3 170 یورو
  یورو
+ 2 570 یورو
770  یورو
+ 770 یورو
  یورو
+ 1 990 یورو
هزینه‌ی ریالی پرواز به قیمت یورویی اضافه خواهد شد.

اطلاعات تور

مبدا سفر تهران
نوع سفر هوایی
مدت سفر 1401/12/29 الی 1402/01/09
بروشور دانلود بروشور
مدارک مورد نیاز لطفا مدارک درخواست شده به ترتیب زیر به بخش ویزا ارائه شوند: -1 اصل گذرنامه معتبر با حداقل 9 ماه اعتبار و حداقل 4 صفحه خالی )دو صفحه سفید روبروی هم ( گذرنامه ) بسیار واضح( A • -کپی 4 ویزاهای پنج سال اخیر کشورهای شنگن، انگلستان، آمریکا و کانادا A • اصل پاسپورت های قبلی و ک ت -کپی 4 • از تمام صفحات ویزای های قبلی و مهر ورود و خروج -2 فرم تقاضای ویزا که بطور کامل به زبان انگلیسی تکمیل توسط شخص متقاضی امضا شده باشد. 3.5 * -3 دو قطعه عکس 4.5 رنگ جدید با زمینه روشن -4 اصل و ترجمه شناسنامه متقاضی از تمام صفحات شناسنامه -5 گواهی تمکن مالی از بانک مربوط به زبان انگلیسی همراه گردش حساب 3 ماه آخر مطابق با نام و نام خانوادگی درج شده در پاسپورت، به زبان باشد( . مبلغ تمکن به A انگلیسی با مهر شعب ه )تاری خ صدور حساب گواهی حداک ر ث یک هفته قبل از تاری خ سفارت باشد و اندازه پرینت بانکی 4 صلاحدید تک تراول تعیین می شود. • برای سرثده های بانکی ارائه گواهی تمکن به همراه گردش سه ماهه سود بانکی به زبان انگ ل یسی با مهر شعبه ) ارائه گواهی تمکن برای گردش سود ن ث الزا م هست )تا ری خ صدور حساب گواهی حداک ر ث ی ک هفته قبل از تا ری خ سفارت باشد( -6 مدارک شغلی به همراه ترجمه: • مشاغل دولتی: حکم کارگزینی، یا نامه از سازمان مربوطه با ذکر مدت اشتغال، سمت و میزان حقوق دریافتی )با تاریخ صدور کمتر از ی ک ماه( و سه فیش آخر حقو ق • مشاغل غیردولتی: گواهی اشتغال به کار با ذکر مدت اشتغال، سمت و میزان حقوق دری افتی از شرکت مربوطه با امضای نام مدیردرج شده در آگهی شرکت )با تاریخ صدور کمتر از یک ماه( به همراه آگهی تاسی س و آخرین آگهی تغییرات شرکت مربوطه به همراه سه فیش آخر حقو ق • در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب و تاییدیه ازاتحادیه مبنی بر فعال بودن / آخرین آگه ی تغییرات /آگهی تاسیس و لیست پرداخت مالیاتی سال اخیر / کارت مباشرت )در صورت ارائه کارت مباشرت، ارائه جواز کسب اصلی و نامه اتحادیه و پرداخت مالیات سال اخی ر الزام ی است ( • پزشکان: پروانه مطب یا حکم کارگزینی به همراه نامه مرخصی و سه فیش آخر حقوق از محل کار ، پروانه دائم پزشگ، کارت نظام پزشگ )معت رب برای سال جاری ( • وکلا: پروانه وکالت و دفترچه وکالت معتبر • بازنشسته ها: حکم بازنشستگی، سه فیش آخر حقوق • محصلین و دانشجویان: ترجمه اشتغال به تحصیل از مدرسه / دانشگاه ) برای دانش آموزان که در سال تحصیلی قصد سفر دارند، علاوه بر گواهی اشتغال به تحصیل ارائه اصل و ترجمه مرخصی طبق تاریخ سفر از مدیریت مدرسه الزامی هست • ارائه رضایت نامه محضری برای فرزندان زیر 18 سال که بدون همراهی والدین ی ا با یک ی از آنها سفر میکنند به همراه ترجمه الزامی است. -7 برنامه دقیق سفر -8 واچر هتل رزرو بلیت رفت و برگشت به فرانس ه A -12 کپی 4 بیمه مسافرتی A -13 کپی 4 -14 نامه ریجکتی ) درصورت داشتن سابقه ریجکتی از کشورهای اتحادیه شنگن( -15 ارائه ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات برای هر نفر حداقل پانصد میلیون تومان )این مبلغ بنابر شرایط مسافر ممکن است تغییر یابد.) غیر قابل استرداد است: :VFS هزینه صندوق سفارت و ❖ بزرگسالان: 120 یورو – کودک 6 تا 12 سال: 80 یور و – کودک تا 6 سال: 40 یور و
خدمات آژانس اقامت در هتل 4 ستاره با صبحانه، راهنمای فارسی زبان همراه تور از ایران، ترانسفرهای فرودگاهی در پاریس و رم، بیمه مسافرتی با پوشش کرونا، انجام گشت شهری طبق برنامه ارائه شده، انتقال از پاریس به بارسلون و بارسلون به رم با پرواز و با 20 کیلو بار مجاز.
توضیحات

 تـور فرانسـه اسپانیا ایتالیا

3 شب پاریس 3 شب بارسلون 3 شب رم

29 اسفند تا 9 فروردین TC23220

ظرفیت  تور: 20 نفر

برنامه سفر

روز اول                                    تهران-پاریس

ورود به فرودگاه شارل دو گل و تحویل بار

انتقال به هتل 4 ستاره Tribe Paris La Défenseیا مشابه

اقامت شب در پاریس.

روز دوم                                    پاریس

گشت پانورامیک شهر پاریس: بازدید از بافت قدیمی شهر پاریس، منطقه مونتمارتر، خیابان شانزه لیزه و برج ایفل و در صورت امکان بازدید برج (توجه مهم: هزینه بازدید به عهده مسافر است.)

گشت به یادماندنی روی رودخانه سن با کشتی کروز همراه با  تماشای بهترین قسمت از کلیسای نوتردام

اقامت شب در پاریس.

روز سوم                                   پاریس

روز آزاد در پاریس

اقامت شب در پاریس.

روز چهارم                    پاریس بارسلون

تحویل اتاق ها و انتقال به فرودگاه برای انتقال به بارسلون

انتقال به هتل 4 ستاره

اقامت شب در بارسلون.

روز پنجم                                 بارسلون

بازدید از محله گوتیک، فواره های مونت جویس، پارک گوئل، خیابان دیاگونال، لا رامبلا، بندر بارسلون و کلیسای معروف ساگرادا فامیلیا (بازدید از کلیسا به صورت پانورامیک است)

اقامت شب در بارسلون

روز ششم                                 بارسلون

روز آزاد در بارسلون

اقامت شب در بارسلون.

روز هفتم                                  بارسلون-رم

تحویل اتاق ها و انتقال به فرودگاه برای پرواز به رم.

ورود به فرودگاه رم، انتقال به هتل 4 ستاره

اقامت شب در رم.

روز هشتم                                رم

گشت پانورامیک شهر رم: بازدید از رم باستان، طاق کنستانتین و بنای کلوسئوم (توجه مهم: بازدید از بنای کلوسئوم با قرار گرفتن در صف امکانپذیر است و به خاطر مسایل امنیتی ممکن است  تا یک ساعت و نیم طول بکشد.)

اقامت شب در رم.

روز نهم                        رم

روز آزاد در رم

اقامت شب در رم

روز دهم                       رم-تهران

تحویل اتاق ها و انتقال به فرودگاه رم برای بازگشت به ایران

 

خدمات تور : 

اقامت در هتل 4 ستاره با صبحانه، راهنمای فارسی زبان همراه تور از ایران، ترانسفرهای فرودگاهی در پاریس و رم، بیمه مسافرتی با پوشش کرونا، انجام گشت شهری طبق برنامه ارائه شده، انتقال از پاریس به بارسلون و بارسلون به رم  با پرواز و با 20 کیلو بار مجاز.

هزینه تـور :

نفر د ر اتاق دو تخته : 2570 یورو  + نرخ پرواز

نفر د ر اتاق یک تخته:  3170  یورو + نرخ پرواز

نفر د ر اتاق سه تخته: 2560 یورو + نرخ پرواز

کودک تا 4 سال (بدون تخت): 770 یورو + نرخ پرواز

کودک 4- 11 سال (با تخت اضافه):  1990 یورو +  نرخ پرواز

این تور شامل موارد زیر نیست

هزینه ریالی پرواز بین المللی، لغو تور، مالیات شهری، هزینه های شخصی، هزینه ویزا و وی اف اس و هر مورد دیگری که در برنامه ذکر نشده است.

 

توجه مهم:

برنامه سفر شما ، هتل های معرفی شده و حتی ایرلاین این تور ممکن است مشمول تغییر واقع گردند که در این صورت مراتب قبل از سفر و در اسرع وقت به اطلاع مسافرین خواهد رسید.

احتمال دارد که راهنمای تور بر حسب شرایط آب و هوایی، ترافیک و سایر مسائل، اماکن مورد بازدید را تغییر داده و یا اجبارا مواردی را از گشت ها حذف کند.

به امید دیدار شما در سفرهای بعدی تِک تراول

آدرس: تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از ظفر، ساختمان سهیل، پلاک 1343،  طبقه اول واحد 4 تلفن : 22895299 021

Email : info@techtraveliran.ir         www.techtraveliran.com


درخواست اطلاعات بیشتر

دیگر تورها

 • عنوان
 • قیمت از
 • اقامت
 • تاریخ
 • نوع سفر
 • تـور بهاری فرانسـه – ایتالیا
 • 1 790 یورو
 • 4 شب
 • 1402/03/25 الی 1402/04/01
 • قطری
 • تور فرانسه هلند
 • 1 890 یورو
 • 4 شب
 • 1402/02/07 الی 1402/02/14
 • قطری
 • 5 شب پاریس در سه اجرا در بهار 1402
 • 1 390 یورو
 • 5 شب
 • 1402/01/31 الی 1402/02/05
 • قطری
 • فرانسـه – اسپانیا – ایتالیا
 • 1 890 یورو
 • 3 شب
 • 1402/01/05 الی 1402/01/13
 • قطری
 • فرانسه - سوئیس نوروز 1402
 • 1 690 یورو
 • 4 شب
 • 1402/01/05 الی 1402/01/12
 • قطری
 • تـور فرانسـه یونان
 • 1 790 یورو
 • 4 شب
 • 1402/01/02 الی 1402/01/09
 • قطری
 • تـور فرانسـه چک اتریش مجارستان
 • 2 650 یورو
 • 4 شب
 • 1401/12/29 الی 1402/01/08
 • قطری
 • تور نوروزی پاریس، ونیز، رم
 • 2 290 یورو
 • 4 شب
 • 1401/12/29 الی 1402/01/08
 • Turkish
 • تور 5 شب پاریس در دو اجرا
 • 1 390 یورو
 • 5 شب
 • 1401/12/28 الی 1402/01/04
 • Turkish
 • تور فرانسه – هلند
 • 1 790 یورو
 • 4 شب
 • 1401/12/28 الی 1402/01/06
 • Turkish