Inner Banner

تور 5 شب پاریس در دو اجرا

تهران
مقصد: پاریس
مدت اقامت :   پنج شب
شروع تور :  1401/12/28
پایان تور :  1402/01/04
ایرلاین :   هوایی- Turkish
مدت اقامت :   پنج شب
مقصدمدتتوضیحات
پاریس5 شببه شهر نور و هنر خوش آمدید! پاریس شهري است که حتی براي کسانی که براي اولین بار به آن سفر می کنند هم آشنا به نظر می رسد. بناهاي تاریخی و نماد هاي شهري آن، در عمق ذهن تقریبا تمامی ساکنان کره زمین رسوخ کرده است. کافی است اسم این شهر به گوش برسد تا نمایی از برج ایفل سر به آسمان کشیده، بوتیک هاي مجلل دو سوي خیابان شانزِلیزه، طاق پیروزي، موزه لوور و هرم شیشه اي آن، کلیساي باشکوه نوتردام، پل هاي متعدد روي رودخانه سن و کافه هاي کوچک و بزرگی با طراحی منحصر به فرد، بلافاصله در ذهن شنونده نقش ببندد. هیچ شهري تا این حد در شناساندن خود به جهان، موفق نبوده است!

هتل های این پکیج

هتل خدمات و درجه قیمت نفر در 1 تخته قیمت نفر در 2 تخته کودک 2 تا 4 سال
(بدون تخت)
کودک 4 تا 11 سال
(با تخت اضافه)
توضیحات
ستاره B.B
1 790  یورو 1 390  یورو 350  یورو 1 050  یورو
هزینه‌ی ریالی پرواز به قیمت یورویی اضافه خواهد شد.

اطلاعات تور

مبدا سفر تهران
نوع سفر هوایی
مدت سفر 1401/12/28 الی 1402/01/04
بروشور دانلود بروشور
مدارک مورد نیاز لطفا مدارک درخواست شده به ترتیب زیر به بخش ویزا ارائه شوند: -1 اصل گذرنامه معتبر با حداقل 9 ماه اعتبار و حداقل 4 صفحه خالی )دو صفحه سفید روبروی هم ( گذرنامه ) بسیار واضح( A • -کپی 4 ویزاهای پنج سال اخیر کشورهای شنگن، انگلستان، آمریکا و کانادا A • اصل پاسپورت های قبلی و ک ت -کپی 4 • از تمام صفحات ویزای های قبلی و مهر ورود و خروج -2 فرم تقاضای ویزا که بطور کامل به زبان انگلیسی تکمیل توسط شخص متقاضی امضا شده باشد. 3.5 * -3 دو قطعه عکس 4.5 رنگ جدید با زمینه روشن -4 اصل و ترجمه شناسنامه متقاضی از تمام صفحات شناسنامه -5 گواهی تمکن مالی از بانک مربوط به زبان انگلیسی همراه گردش حساب 3 ماه آخر مطابق با نام و نام خانوادگی درج شده در پاسپورت، به زبان باشد( . مبلغ تمکن به A انگلیسی با مهر شعب ه )تاری خ صدور حساب گواهی حداک ر ث یک هفته قبل از تاری خ سفارت باشد و اندازه پرینت بانکی 4 صلاحدید تک تراول تعیین می شود. • برای سرثده های بانکی ارائه گواهی تمکن به همراه گردش سه ماهه سود بانکی به زبان انگ ل یسی با مهر شعبه ) ارائه گواهی تمکن برای گردش سود ن ث الزا م هست )تا ری خ صدور حساب گواهی حداک ر ث ی ک هفته قبل از تا ری خ سفارت باشد( -6 مدارک شغلی به همراه ترجمه: • مشاغل دولتی: حکم کارگزینی، یا نامه از سازمان مربوطه با ذکر مدت اشتغال، سمت و میزان حقوق دریافتی )با تاریخ صدور کمتر از ی ک ماه( و سه فیش آخر حقو ق • مشاغل غیردولتی: گواهی اشتغال به کار با ذکر مدت اشتغال، سمت و میزان حقوق دری افتی از شرکت مربوطه با امضای نام مدیردرج شده در آگهی شرکت )با تاریخ صدور کمتر از یک ماه( به همراه آگهی تاسی س و آخرین آگهی تغییرات شرکت مربوطه به همراه سه فیش آخر حقو ق • در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب و تاییدیه ازاتحادیه مبنی بر فعال بودن / آخرین آگه ی تغییرات /آگهی تاسیس و لیست پرداخت مالیاتی سال اخیر / کارت مباشرت )در صورت ارائه کارت مباشرت، ارائه جواز کسب اصلی و نامه اتحادیه و پرداخت مالیات سال اخی ر الزام ی است ( • پزشکان: پروانه مطب یا حکم کارگزینی به همراه نامه مرخصی و سه فیش آخر حقوق از محل کار ، پروانه دائم پزشگ، کارت نظام پزشگ )معت رب برای سال جاری ( • وکلا: پروانه وکالت و دفترچه وکالت معتبر • بازنشسته ها: حکم بازنشستگی، سه فیش آخر حقوق • محصلین و دانشجویان: ترجمه اشتغال به تحصیل از مدرسه / دانشگاه ) برای دانش آموزان که در سال تحصیلی قصد سفر دارند، علاوه بر گواهی اشتغال به تحصیل ارائه اصل و ترجمه مرخصی طبق تاریخ سفر از مدیریت مدرسه الزامی هست • ارائه رضایت نامه محضری برای فرزندان زیر 18 سال که بدون همراهی والدین ی ا با یک ی از آنها سفر میکنند به همراه ترجمه الزامی است. -7 برنامه دقیق سفر -8 واچر هتل رزرو بلیت رفت و برگشت به فرانس ه A -12 کپی 4 بیمه مسافرتی A -13 کپی 4 -14 نامه ریجکتی ) درصورت داشتن سابقه ریجکتی از کشورهای اتحادیه شنگن( -15 ارائه ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات برای هر نفر حداقل پانصد میلیون تومان )این مبلغ بنابر شرایط مسافر ممکن است تغییر یابد.) غیر قابل استرداد است: :VFS هزینه صندوق سفارت و ❖ بزرگسالان: 120 یورو – کودک 6 تا 12 سال: 80 یور و – کودک تا 6 سال: 40 یورو
خدمات آژانس اقامت در هتل 4 ستاره با صبحانه، راهنمای فارسی زبان همراه تور از ایران، ترانسفرهای فرودگاهی در پاریس، بیمه مسافرتی با پوشش کرونا، انجام گشت شهری طبق برنامه ارائه شده.
توضیحات

 تـور فرانسـه  

5 شب پاریس  در دو اجرا

TC23224 وTC23228  

28 اسفند و 5 فروردین

ظرفیت تور: 20 نفر

برنامه سفر

روز اول                        تهران-پاریس

ورود به فرودگاه شارل دو گل و تحویل بار

انتقال به هتل 4 ستاره  

اقامت شب در پاریس

 

روز دوم                                    پاریس

گشت پانورامیک شهر پاریس به مدت 6 ساعت: بازدید از بافت قدیمی شهر پاریس، منطقه مونتمارتر و خیابان شانزه لیزه

اقامت شب در پاریس

 روز سوم                                               پاریس

بازدید پانورامیک از برج ایفل و در صورت امکان بازدید برج ( توجه مهم: هزینه بازدید به عهده مسافر است.)

گشت به یادماندنی روی رودخانه سن با کشتی کروز همراه با تماشای بهترین قسمت از کلیسای نوتردام

اقامت شب در پاریس

روز چهارم                                            پاریس

روز آزاد در پاریس

اقامت شب در پاریس

روز پنجم                                             پاریس

روز آزاد در پاریس

اقامت شب در پاریس

 

روز ششم                                             پاریس

تحویل اتاق ها و انتقال به فرودگاه برای بازگشت به ایران.

 

خدمات تور :

اقامت در هتل 4 ستاره با صبحانه، راهنمای فارسی زبان همراه تور از ایران، ترانسفرهای فرودگاهی در پاریس، بیمه مسافرتی با پوشش کرونا، انجام گشت شهری طبق برنامه ارائه شده.

هزینه تـور :

نفر در اتاق دو تخته : 1390 یورو  + نرخ پرواز

نفر د ر اتاق یک تخته: 1790 یورو + نرخ پرواز

نفر د ر اتاق سه تخته: 1380یورو + نرخ پرواز

کودک تا 4 سال (بدون تخت): 350 یورو + نرخ پرواز

کودک 4 - 11 سال (با تخت اضافه):  1050 یورو +  نرخ پرواز

این تور شامل موارد زیر نیست

هزینه ریالی پرواز بین المللی، لغو تور، مالیات شهری، هزینه های شخصی، هزینه ویزا و وی اف اس و هر مورد دیگری که در برنامه ذکر نشده است.

 

توجه مهم:

برنامه سفر شما ، هتل های معرفی شده و حتی ایرلاین این تور ممکن است مشمول تغییر واقع گردند که در این صورت مراتب قبل از سفر و در اسرع وقت به اطلاع مسافرین خواهد رسید.

احتمال دارد که راهنمای تور بر حسب شرایط آب و هوایی، ترافیک و سایر مسائل، اماکن مورد بازدید را تغییر داده و یا اجبارا مواردی را از گشت ها حذف کند.

 

 

 

به امید دیدار شما در سفرهای بعدی تِک تراول

آدرس: تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از ظفر، ساختمان سهیل، پلاک 1343،  طبقه اول واحد 4 تلفن : 22895299 021

Email : info@techtraveliran.ir         www.techtraveliran.com

 


درخواست اطلاعات بیشتر

دیگر تورها

 • عنوان
 • قیمت از
 • اقامت
 • تاریخ
 • نوع سفر
 • تـور بهاری فرانسـه – ایتالیا
 • 1 790 یورو
 • 4 شب
 • 1402/02/22 الی 1402/02/30
 • قطری
 • تور فرانسه هلند
 • 1 890 یورو
 • 4 شب
 • 1402/02/07 الی 1402/02/14
 • قطری
 • 5 شب پاریس در سه اجرا در بهار 1402
 • 1 390 یورو
 • 5 شب
 • 1402/01/31 الی 1402/02/05
 • قطری
 • فرانسـه – اسپانیا – ایتالیا
 • 1 890 یورو
 • 3 شب
 • 1402/01/05 الی 1402/01/13
 • قطری
 • فرانسه - سوئیس نوروز 1402
 • 1 690 یورو
 • 4 شب
 • 1402/01/05 الی 1402/01/12
 • قطری
 • تـور فرانسـه یونان
 • 1 790 یورو
 • 4 شب
 • 1402/01/02 الی 1402/01/09
 • قطری
 • تـور فرانسـه چک اتریش مجارستان
 • 2 650 یورو
 • 4 شب
 • 1401/12/29 الی 1402/01/08
 • قطری
 • تور نوروزی پاریس، ونیز، رم
 • 2 290 یورو
 • 4 شب
 • 1401/12/29 الی 1402/01/08
 • Turkish
 • تور فرانسه – هلند
 • 1 790 یورو
 • 4 شب
 • 1401/12/28 الی 1402/01/06
 • Turkish
 • تـور فرانسـه – ایتالیا
 • 1 750 یورو
 • 4 شب
 • 1401/12/28 الی 1402/01/06
 • قطری