Inner Banner

فرم بررسی صلاحیت درخواست کننده ویزای توریستی

توجه: ویزا بخشی از پکیج های مسافرتی ماست و چیزی به عنوان ویزای تک وجود ندارد. لطفا پیش از اقدام به ثبت نام برای پکیج های گروهی یا انفرادی، فرم بررسی صلاحیت زیر را تکمیل کنید.
1-نام و نام خانوادگی :
2-سال تولد:
3-وضعیت تاهل:
4-آیا در سه سال اخیر ویزای شنگن دریافت کرده اند؟
5-آیا تاکنون از کشورهای زیر ویزا دریافت کرده اید؟

6-آیا قبلا از سوی سفارتی بابت ویزای شنگن درخواستتان رد شده است؟
7-در صورت بله لطفا علت و تاریخ آن را ذکر کنید.
8-پس از تاریخ ریجکتی آیا سفر دیگری را داشته اید؟
9-در صورت بله با قید تاریخ لطفا شرح دهید.
10-آدرس و تلفن محل اقامت:
11-آدرس و تلفن محل کار (مطابق با روزنامه رسمی ، جواز کسب، حکم کارگزینی، حکم بازنشستگی، سوابق تامین اجتماعی و ...)
12-وضعیت شغلی:سمت/نام محل کار/زمینه فعالیت/مدت زمان فعالیت (بر اساس سابقه بیمه تامین اجتماعی)
13-حداقل موجودی حساب بانکی شما (ریال)
14-میزان متوسط گردش حساب شش ماهه شما
15-لطفا یکی از این دو مورد را در مورد محل اقامت تیک بزنید
16-آدرس پست الکترونیکی شما
مقداری که مشاهده می کنید را وارد کنید.
captcha

برای تغییر متن کلیک کنید ...