Inner Banner

 

هزینه صندوق سفارت سوییس

26،5 یورو به ازای هر پرونده بابت بررسی مدارک توسط شرکت وی اف اس

820،000 تومان برای افراد بالای 12 سال

480،000 تومان برای کودکان 6 تا 12 سال

رایگان برای کودکان زیر 6 سال

 

هزینه صندوق سفارت مجارستان

 

86 یورو برای افراد بالای 12 سال

61 یورو برای کودکان 6 تا 12 سال

26 یورو برای کودکان زیر 6 سال