Inner Banner
  

موزه های بزرگ

تفکر جمع آوری آثار هنری در مجموعه ها در قرون وسطی ظهور کرد و در رنسانس با بازگشت نگاه ها به سمت دوران باستان متولد شد. در ابتدا، موزه ها مجموعه های خصوصی بودند که در قرن هجدهم چندبرابر شدند. در جریان قرن بیست، این مجموعه ها که در طول تاریخ ، دستخوش ویرانی‌های عظیمی شدند، اغلب تغییرات زیادی کردند و رفته رفته مدرن‌تر و تماشایی‌تر شدند: معماری‌های نوآورانه، موزه‌نگاری ها با رویکرد نو، توسعه قابل توجه مجموعه ها و حفظ و نگهداری آنها میراث این قرن است.
موزه‌ها پناهگاه  آثار هنری هستند؛ بدون آنها چه بر سر آثار بودایی افغانستان می‌آمد؟، موزه های بزرگ  مکان بحث و پرسش‌اند. امروزه موزه‌های بزرگ،  بهترین خلاصه هایی از جهان هستند. پنجره ای بر گذشته و فرصتی برای یک عصر (برای ما مردمان آن عصر) که بتوانیم با قدم زدن در چند سالن، سرمایه غنی میراث انسانی، پیش از تاریخ را در زمان خود لمس کنیم.
فرار از زندگی روزمره، کشف، دیدن و از زاویه دیگر بازدیدنِ زیباترین موزه‌های جهان و نمایشگاه‌های استثنایی را به شما پیشنهاد می دهیم. پیشنهادهای ما منطبق بر علایق و نیازهای شماست : پرواز، هتل در نزدیکی موزه‌ای که قصد دیدار دارید، بلیت ورودی.